Grønn Høyrente

 • Hva er forskjellen mellom en vanlig bankkonto og Grønn Høyrente

  Publikumsinnskudd utgjør en vesentlig del av midlene banken disponerer for å låne ut til ulike formål. I Fana Sparebank er det mest til personkunders boliglån, men også i form av kreditter og finansiering til det lokale næringslivet. Med Grønne innskudd garanterer vi at pengene brukes til kvalifiserte, bærekraftige formål, og at de ikke inngår i den generelle finansieringen av utlånsvirksomheten.

 • Hvorfor har Fana Sparebank utviklet Grønn Høyrente?

  Fana Sparebank har et samfunnsansvar som inkluderer hensynet til miljø og klima. Vi har nedfelt i vår forretningsidé at vi skal tilstrebe å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte.
  Konsernet ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2015, og vi har forpliktet oss til å vurdere måter å integrere miljø- og klimarelaterte hensyn i vår tradisjonelle bankvirksomhet. Grønn Høyrente er det første produktet vi har utviklet, og vi er de første som gjør dette i banksammenheng

 • Hvordan vet jeg at pengene mine blir brukt til bærekraftige formål?

  Vi har inngått en avtale med DNV GL (tidligere Det norske Veritas) som har utført en uavhengig vurdering av Grønne innskudd og vårt rammeverk for å sikre at pengene brukes til bærekraftig virksomhet. Grønne innskudd er inspirert av internasjonalt anerkjente retningslinjer for bærekraftig finansiering; Green Bond Principles. Vi garanterer at vi leverer et gjennomført, grønt innskuddsprodukt.

 • Banken tilbyr lavere rente på Grønn Høyrente enn på tilsvarende, ordinær konto. Tjener banken mer på dette

  Bakgrunnen for Grønn Høyrente er at vi har laget en ordning som garanterer deg at innskuddene brukes til bærekraftige formål. Dessuten er det fra bankens side viktig å yte noe til en bærekraftig utvikling. Som innskyter får du marginalt lavere rente. Differansen mellom Grønn Høyrente og vanlig Høyrentekonto beholder ikke banken selv. Vi setter av differansen til et eget fond. For hver krone som settes av fra kundens bidrag gjennom Grønne innskudd gir banken et tilsvarende beløp. Dermed betaler vi faktisk mer for Grønne innskudd enn for de ordinære, sammenlignbare innskuddene. Kundenes og bankens bidrag vil hvert år bli gitt til et formål som oppfyller intensjonene med Grønn Høyrente.

 • Hvilken miljøeffekt får Grønn Høyrente?

  Hvert år skal Fana Sparebank avlegge en rapport som inneholder en redegjørelse for hvilke områder som er valgt ut. I den grad det er mulig, skal vi også kvantifisere miljøeffekten. I november 2016 består porteføljen av Grønne obligasjoner/Green Bonds som finansierer vindmølleparker, fornyelser av damanlegg for produksjon av vannkraft og næringseiendommer som produserer mer energi enn de forbruker.

 • Er det risiko forbundet med Grønn Høyrente?

  Grønne Innskudd er helt likt vanlige bankinnskudd når det gjelder risiko. Pengene har samme beskyttelse av bankenes innskuddsgarantiordning, og innskyter løper ingen risiko når det gjelder de formålene banken har pekt ut som kvalifiserte formål.

Vipps

 • Hvordan komme i gang med appen?

  1. Last ned appen Vipps Bedrift.

  2. Logg på med e-post knyttet til Vipps.

  3. Lag passord og logg inn.

 • Må jeg ha appen for å motta betaling?

  Nei, men velger du å laste den ned, får du god oversikt over alle betalinger og tilgang til nyttige funksjoner

 • Hvilke funksjoner finnes i appen?

  Aktiver plassering
  Hvis kunden står rett foran deg, kommer din bedrift øverst i søkefeltet i kundens app.

  Få oversikt
  Søk på innbetalinger etter dato, beløp eller avsender. Se innbetalinger i sanntid.

  Be om penger
  Har du bedriftsappen, kan du be kundene dine om penger ved å taste inn kundens telefonnummer.

  Bestill rapporter
  I appen kan du få tilsend rapporter etter eget ønske umiddelbart.

 • Hvordan logger jeg på appen første gang?

  Tast inn den e-posten som er knyttet til din Vipps-profil. Deretter blir du spurt om å lage et passord.

 • Hvordan betaler man med Vipps?

  Istedenfor å vippse til telefonnummer, som man gjør til privatpersoner, vippser man til bedriftens unike Vipps-nummer.

 • Hvordan vet jeg kunden har betalt?

  Kunden får kvittering på sin Vipps-app som fremvises.

 • Hvor lang tid vil det ta før pengene er på konto?

  Pengene vil komme på din konto dagen etter at betalingen har funnet sted.

 • Hvordan får jeg oversikt over innbetalinger?

  Innlogget på vipps.no får du:

  - Live oversikt over innbetalinger og transaksjonsstatuser
  - Rapporter på salg, oppgjør og omkostninger
  - Oppgjørsinformasjon
  - Informasjon om dine salgssteder
  - Informasjon om bedriften og brukere med tilganger
  - Egen utviklerside for integrasjon mot Vipps

  Du logger deg inn øverst til høyre.

  Du vil i tillegg inntil videre også få tilsendt salgsrapporter på e-post ukentlig.

  Du kan også last ned appen Vipps Bedrift. Her kan du bestille rapporter for perioder du selv ønsker.

 • Tilfredsstiller Vipps krav til bokføring?

  Vipps-rapporten du får tilsendt er tilstrekkelig dokumentasjon for selve betalingstransaksjonen, men bedrifter som er bokføringspliktige må selv sørge for å registrere og dokumentere sitt salg etter gjeldende regler, herunder bokføringsregelverket.

  Vipps erstatter ikke bedriftens kasseapparat. En betaling med Vipps skal behandles som et kontantsalg i bedriftens kasseapparat, eller annet system for dokumentasjon av kontantsalg.

 • Kan vi bruke Vipps til å kreve inn kontigenter?

  Ja, det går helt fint.

  For å ha god oversikt over hvilke medlemmer som betaler anbefaler vi at dere Ber om penger via bedriftsappen Vipps Bedrift.

  Da kan man sende forespørsel som inneholder en melding som for eksempel medlemsnummer.

  Da får du medlemsnummer knyttet til innbetalt kontigent i salgsrapportene.

  Du kan få tilsendt rapporter etter eget ønske i bedriftsappen.

 • Kan jeg få innbetalinger fra Vipps på fil?

  Nei, foreløpig er det ikke mulig med innbetaling på fil.

 • Kan man ha flere Vipps-avtaler?

  Det kan bare være en Vipps-avtale per organisasjonsnummer. Vipps-avtalen kan imidlertid ha ubegrenset antall salgssteder. Flere salgssteder melder du enkelt inn her.

 • Kan jeg knytte flere salgssteder til min Vipps-profil?

  Ja, det er en fin måte å holde orden i butikken på. Flere salgssteder melder du enkelt inn her.

 • Hvordan får jeg tilsendt rapporter for omsetning via Vipps?

  Du vil få tilsendt rapporter automatisk via mail 1 gang i uken. Ønsker du å endre dette til daglig eller månedlig så kan du kontakte Vipps support.

  Husk at du også kan laste ned bedriftsappen Vipps Bedrift, og hente rapporter når som helst for perioder du selv velger.

 • Vipps-profilen min er deaktivert

  Om din Vipps-profil er deaktivert, kan det hende at du ikke har signert Vipps-avtalen tidsnok.

  Send kodeord NY til 04800 og vi sender deg en ny avtale på e-post.

  Om dette ikke er tilfelle, må du kontakte Vipps support.

 • Hvordan finner jeg salgs-og oppgjørsrapporter, samt omsetning på Vipps?

  Dette finner du ved å logge deg inn øverst til høyre.

  Husk at du også kan laste ned appen Vipps Bedrift som også gir deg oversikt over salg, oppgjør og omsetning.

 • Hvordan vet jeg at kunden har betalt?

  Her har du tre muligheter:

  - Kunden kan fremvise en kvittering i sin personlige Vipps-app straks etter betaling
  - Logg deg inn øverst til høyre. Her finner du live oversikt over innbetalinger og transaksjonsstatuser
  - Last ned appen Vipps Bedrift som også gir deg live oversikt over innbetalinger og transaksjonsstatuser

 • Hvordan får jeg oversikt over alle innbetalinger?

  Live oversikt over innbetalinger og transaksjonsstatuser finner du ved å logge deg inn øverst til høyre eller ved å laste ned appen Vipps Bedrift.

 • Omkostninger

  Du vil i begynnelsen av hver måned motta en rapport på e-post som viser dine totale omkostninger fra forrige måned fordelt på salgssteder. (Kostnader tilhørende hver enkelt innbetaling finner du på dine løpende salgsrapporter).

 • Hvordan fungerer Vipps utsjekk?

  Synes du det er vanskelig å kontrollere kvitteringen på Vipps?

  Når du aktiverer utsjekk, vil det komme opp en blå knapp på kundens telefon som det står "Sjekk ut varen" på. Når du trykker på denne, fullføres betalingen.

  På den måten får du full kontroll. Send kodeord UTSJEKK til 04800 for å aktivere.

 • Hvordan bestiller jeg Vipps utsjekk?

  Send kodeord UTSJEKK til 04800.

 • Hva bør jeg passe på ved bruk av Vipps utsjekk?

  Husk å trykke på "Sjekk ut varen", ellers får du ikke pengene dine.

 • Må kunden aktivere noe på sin Vipps-profil hvis jeg har Vipps utsjekk?

  Nei, kunden behøver ikke foreta seg noe på sin Vipps-profil. Det eneste som skjer er at kunden vil se en knapp med utsjekk på sin mobil, men kun hvis du har aktivert utsjekkfunksjonen.

  Det er viktig at kunden som skal betale har nyeste versjon av Vipps.

 • Jeg har glemt å trykke utsjekk. Hva gjør jeg nå?

  Om du har glemt å trykke utsjekk, vil det være fortsatt, i en periode, være mulig å fullføre betalingene i Vipps Bedrift-appen, etter at handelen er gjort.

 • Jeg har bestilt utsjekk, men det kommer ikke opp noe på kundens telefon?

  Det kan hende at kunden din ikke har oppdatert Vipps-appen på en stund.

  Om den oppdateres til seneste versjon, vil utsjekkfunksjonaliteten være tilgjengelig.

VippsPortal

 • Hva får jeg tilgang til når jeg logger meg inn på vipps.no?

  Innlogget på vipps.no får du:

  Live oversikt over innbetalinger og transaksjonsstatuser
  Rapporter på salg, oppgjør og omkostninger
  Oppgjørsinformasjon
  Informasjon om dine salgssteder
  Informasjon om bedriften og brukere med tilganger
  Egen utviklerside for integrasjon mot Vipps
  Trykk "Logg inn" i menyen for å logge inn på vipps.no

 • Hvem kan logge inn på vipps.no?

  Alle administratorer og brukere som er registrert på bedriften.

 • Hvordan logger jeg meg inn på vipps.no?

  Er du administrator eller bruker på vipps.no, benytter du din private bankID kodebrikke eller bankID på mobil fra DNB eller annen bank.

 • Hvordan legger jeg til flere brukere med mulighet for å logge inn?

  Her må Vipps-administrator i din bedrift kontakte oss Vipps support.

 • Hva er forskjellen på VippsPortalen og Vipps Bedrifts-appen?

  VippsPortalen har noen funksjoner som ikke finnes i Vipps Bedrift-appen:
  - Mulighet for å sjekke salg, oppgjør, omkostninger med mer hvis du tar betalt med Vipps på dine nettsider, i din app eller i din butikk
  - Mulighet for å eksportere csv- og xml-filer i tillegg til excel- og pdf-filer (appen gir kun tilgang til excel og pdf)
  - Informasjon om aktive/inaktive brukere
  - Informasjon om «innstillinger» på alle salgsstedene som for eksempel oppgjørskonto og produkttype
  - Egen utviklerside for integrasjon mot vipps.no

  Hvilke funksjoner er unike for Vipps Bedrift-appen?
  - Aktivere lokasjon/plassering for salgsstedet ditt
  - Be om penger
  - Utføre utsjekk på transaksjoner

 • Jeg ser fortsatt salgssteder som jeg har slettet?

  Dette er gjort for at du fortsatt skal ha tilgang til historikken på disse.

Vipps Faktura

 • Hva er Vipps Faktura?

  Vipps Faktura er en enkel løsning for bedrifter som vil sende faktura til kundene sine rett i Vipps. Markedets enkleste og raskeste måte å betale fakturaer på.

  Vipps, så var fakturering enkelt!

 • Hva koster Vipps Faktura?

  Vipps Faktura koster 5 kroner per faktura + 0,65 % av fakturabeløpet. Makspris er 49 kroner, uavhengig av størrelsen på beløpet du ønsker å fakturere. Om kunden din ikke betaler, koster det deg ingenting. «No cure, No pay».

  Som privatkunde koster det ingenting å bruke Vipps Faktura.

 • Er det sikkert å betale med Vipps Faktura?

  Ja, Vipps oppdateres fortløpende, og betalingen registreres samme dag. Personvern ivaretas til enhver tid.

 • Kan man endre Vipps Faktura?

  Nei, det er ikke mulig å endre forfallsdato eller beløp i Vipps Faktura.

 • Er det et øvre tak på antall fakturaer eller hvor stort beløpet kan være?

  Grensen for beløp er knyttet til Vipps-brukerens totale årlige beløpsgrense på 250.000 kroner i året.

 • Vil Vipps Faktura "spise" av gjeldende beløpsgrenser som er i Vipps i dag, eller vil det være egne grenser for faktura?

  Ja, det vil "spise" av den totale, årlige beløpsgrensen på 250.000 kroner.

 • Blir Vipps fakturaen liggende til forfallsdato?

  Kunden din kan velge å betale fakturaen enten direkte når den mottas, eller å la den bli liggende til forfallsdato. Forfall på faktura vises tydelig i Vipps appen, og kunden får en varsling på forfallsdato.

 • Hvor lenge vises fakturaen i Vipps?

  Vipps sletter ikke fakturaen. Slik får kunden din alle regninger samlet på ett sted, i Vipps-appen.

  Kunden din kan slette fakturaen selv.

 • Kan man se fakturahistorikken i Vipps appen?

  Ja, kunden din får full oversikt og historikk over alle fakturaer som er betalt.

  Tenk, så fint å slippe hauger med papir.

 • Hvor ofte og hvor mange påminnelser vil bli sendt ut?

  Det sendes ut en påminnelse på forfallsdato.

 • Når får bedriften oppgjør?

  Dagen etter at fakturaen er betalt, er oppgjøret på kontoen din.

 • Hvilke rapporter får vi?

  Daglige avstemmingsrapporter i OCR-format.

 • Blir purringer også sendt som Vipps Faktura?


  Nei, purringen blir sendt per post. Før dette vil kunden din få en hyggelig melding med betalingspåminnelse på forfallsdato dersom man ikke har betalt.

  Kunden din kan betale fakturaen i Vipps inntil tre dager etter forfall, så det blir litt enklere å slippe purregebyret.

 • Hvilke økonomisystem vil Vipps Faktura være integrert med?

  Vipps Faktura kan integreres med alle økonomisystemer

  Liste over samarbeidspartnere

SMS-/ Telefonbank

 • Hvordan oppretter jeg SMS- og Telefonbank?

  Har du Telebank/Mobilbank bruker du samme kode som på disse tjenestene. Dersom du ikke har denne koden må du ta kontakt med vårt kundesenter, enten via telefon eller chat.

 • Hvor mye koster SMS bank?

  Det koster kr 3 per svar du mottar. I tillegg påløper vanlig SMS kostnader fra din mobiloperatør.

 • Hvor mye koster Telefonbank?

  Se egen oversikt over priser under vår prisliste. I tillegg påløper vanlig telekostnad fra din operatør.

 • Hvordan endrer jeg koden?

  Endre kode gjøres via SMS. Send ENDRE (kontonummer) (gammel kode) (ny kode) til 26100. Husk at det skal være atskilt med mellomrom.