Lønnskonto

Lønnskonto

Som lønnskonto tilbyr vi vår Vardekonto.

Vardekonto gir deg de mest brukte banktjenester som Visa-kort, Nettbank og Mobilbank gebyrfritt!

Med Vardekonto som lønnskonto får du alle banktjenestene du trenger – gebyrfritt! Du kan enkelt opprette så mange Vardekontoer du trenger.

Mange fordeler med lønnskonto hos oss:

  • Gebyrfri bruk av Nettbank og Mobilbank
  • Gebyrfri bruk av Visa-kort i inn- og utland
  • Gebyrfri bruk av Avtalegiro og eFaktura
  • Gebyrfri overførsel til egen konto
  • Kontokreditt tilknyttet din konto

Fana Sparebank - nær der du er

Kontokreditt

Du kan i tillegg søke om Kontokreditt knyttet opp til din Vardekonto. Kreditten benyttes til reservekapital ved behov, i påvente av lønn eller andre innbetalinger. Du kan få opptil to ganger brutto månedslønn i Kontokreditt på din Vardekonto. Du betaler bare renter av det du til enhver tid har disponert i tillegg til provisjonen pr. kvartal. Det er valgfritt om du ønsker en fast månedlig nedtrapping på kreditten. 

Les mer om kontokreditt og søk her.

Vardekonto - gebyrfri lønnskonto
Rente fra første kr0,20%
Nettbank0,-
Mobilbank0,-
Varekjøp Norge/utland0,-
Uttak i minibank Norge/utland0,-
Uttak av EUR i våre egne minibanker30,-
SMS-Bank, pr SMS svarmelding fra banken3,-
Kodebrikke (rebestilling)150,-
Årspris bankkort250,-/300,-
Rebestilling av kort100,-
Regionsperre0,-
Kurspåslag2%
Nødkontanter, erstatningskort/nødkontanter800,-