IPS - individuell pensjonssparing

IPS - individuell pensjonssparing

Nå blir det enda mer gunstig å spare til pensjon. Med IPS kan du få skattefradrag på inntil
9 200 kroner i året.

IPS er pensjonssparing med skattefordel. Med en IPS-avtale kan du spare inntil 40 000 kroner per år, og få skattefradrag på 23 % – inntil 9.200 kroner i året.

 • Du betaler ingen skatt på avkastningen i spareperioden
 • Sparingen er fritatt for formuesbeskatning
 • Du kan selv velge når du vil slutte å spare eller om du vil justere sparebeløpet underveis
 • Pengene kan du begynne å ta ut etter fylte 62 år
 • Utbetalingen beskattes med samme skattesats som ved sparingen, p.t. 23 %.

Slik oppretter du IPS i Fana Sparebank

 1. Logg inn i nettbanken og velg Fondshandel i hovedmenyen.
 2. Veg Opprett IPS-konto i menyen, og gå gjennom stegene for kontoopprettelse.
 3. Når kontoen er opprettet, kan du kjøpe fond og starte spareavtaler tilknyttet din IPS-konto.

IPS

 • Hvorfor spare i IPS?

  Pensjon er de pengene du skal leve av når du en gang blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe, men dette er ofte ikke nok. Resten må du sørge for å spare selv. I IPS kan du spare til pensjon og samtidig få redusert skatt for det året du sparer.

 • Hvem passer IPS for?

  IPS er spesielt gunstig for personer med en lang sparehorisont (minst 10 år) og som betaler formuesskatt.

 • Hvem kan inngå IPS-avtale?

  Personer som er fylt 18 år og som er skattepliktig i Norge kan inngå avtale om IPS-sparing til pensjon.

 • Hvor lenge kan jeg spare i IPS-ordningen?

  Man kan spare i IPS-ordningen til fylte 75 år.

 • Når kan jeg ta ut pengene jeg har spart?

  Pengene er bundet til pensjon. Uttak kan tidligst starte ved fylte 62 år. Utbetalingstiden er minst 10 år og minimum inntil du fyller 80 år. Dermed vil utbetalingsperioden bli lenger enn 10 år dersom du starter utbetaling før fylte 70 år. Hvis innbetalt beløp er lavt, kan utbetalingsperioden forkortes.

 • Hvor mye får jeg i fradrag?

  Du får fradrag i alminnelig inntekt det året du sparer med tilsvarende beløp som det du har spart. Gjeldende skattesats for 2018 er 23 prosent.

 • Betaler jeg skatt underveis?

  Nei. Du betaler ingen skatt på avkastning underveis. Verdiene/innestående beløp er dessuten unntatt fra formuesskatt.

 • Hvordan beskattes uttak?

  Utbetaling fra IPS-ordningen beskattes kun som alminnelig inntekt (for 2018 er denne satsen 23 prosent). Dette til forskjell fra tidligere ordning hvor uttak ble beskattet som pensjonsinntekt (for 2017 er marginalsatsen 43,6 prosent).

 • Hva skjer ved dødsfall?

  Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon, og dersom du ikke har barn vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, samboer eller registrert partner. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

 • Hva er forskjellen mellom ny og gammel IPS?

  Med gammel IPS skattlegges utbetalingene som pensjonsinntekt - med ny IPS skattlegges utbetalingene som alminnelig inntekt.

  Med gammel IPS kunne du spare inntil 15 000 kroner i året - med ny IPS kan du spare inntil 40 000 kroner i året.

  Med ny IPS har du mulighet til å sette sammen din egen investeringsportefølje - det var det ingen mulighet til med gammel IPS.

 • Jeg sparer allerede i IPS - kan jeg flytte midler fra gammel IPS-konto til den nye IPS-kontoen?

  Det vil ikke være mulig å flytte midler fra gammel IPS til den nye IPS-ordningen.

 • Kan jeg flytte IPS-avtaler mellom ulike aktører?

  Ja, vedtaket åpner for at de nye IPS-avtalene skal kunne flyttes fritt på tvers av tilbydere. Det er ikke avklart hvordan dette vil fungere i praksis ennå.

 • Kan jeg velge mellom ulike fond i IPS?

  Ja, det kan du. Gjennom vår samarbeidspartner Norne Securities vil vi også kunne tilby ulike investeringspakker sammensatt av ulike fond. Pakkene vil kunne dekke alle risikoklasser.