Antihvitvask

Antihvitvask

Oppdatering av antihvitvask-opplysninger.

Som bank har vi et ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet, svindelforsøk og ID-tyveri. Vi er derfor pålagt å kjenne identiteten til alle våre kunder og innhente opplysninger om deg som kunde, slik at vi aktivt kan beskytte dine økonomiske interesser og ivareta vårt samfunnsansvar.

Det betyr at vi vil kontakte deg enten via telefon, epost, brev eller i nettbanken/mobilbanken. Der trenger vi at du svarer på noen spørsmål slik at informasjonen vi har om deg er korrekt.

Fristen for å oppdatere anithvitvask-opplysninger gikk ut 1. desember 2018. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.

Hvordan oppdatere din informasjon i banken?

Du kan enkelt oppdatere din kundeinformasjon ved å benytte deg av en av tre ulike alternativer:

1. Logg på din nettbank eller mobilbank

Alle vår kunder med nettbank vil med jevne mellomrom få spørsmål om å oppdatere sin kundeinformasjon når de logger på i nettbanken. Dette er den enkleste måten å oppdatere opplysningene dine på.

Logg inn i nettbank

2. Har du ikke nettbank? Opprett det enkelt her med BankID

Har du ikke nettbank hos Fana Sparebank kan du enkelt og gratis få nettbank ved å bruke din eksisterende BankID fra annen bank. Ved etablering av nettbanken vil du samtidig fylle ut nødvendig kundeinformasjon.

Etabler nettbank

3. Kontakt oss

Ta kontakt med ditt lokale kontor eller din rådgiver, som kan hjelpe deg. Du når oss også på telefon 915 03411.

Book møte

Hva spør vi om?

Selv om de aller fleste kundene våre er ærlige, må vi stille de samme spørsmålene til alle. På den måten kan vi enklere avdekke de som ikke er det. Vi kommer derfor blant annet til å spørre deg om:

 • At du bekrefter din identitet
 • Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra
 • Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter
 • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
 • Hva slags virksomhet våre foretakskunder bedriver, samt informasjon om omsetning og eierstruktur (gjelder kun våre foretakskunder)

Informasjonen du deler med oss behandles konfidensielt og i henhold til bankens regler om taushetsplikt.

På Finans Norge sine nettsider finner du mer informasjon om hva vi spør om, og hvorfor.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva skal informasjonen brukes til?

  Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) krever at alle norske banker har kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og at denne informasjonen registreres og oppdateres jevnlig.

  Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking og terrorfinansiering. Dine svar er et viktig bidrag i dette arbeidet.

 • Jeg har hatt kundeforhold i Fana Sparebank i mange år. Hvorfor må jeg svare på disse spørsmålene?

  Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år.

  Vi anbefaler at alle våre kunder benytter eller oppretter nettbankløsning hos Fana Sparebank. Du vil da med jevne mellomrom får spørsmål om å oppdatere informasjonen ved innlogging i nettbanken.

 • Kan banken fylle ut på vegne av meg som kunde?

  Dette er en egenerklæring, så det er nødvendig at du besvarer spørsmålene selv. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte kundeservice på telefon 915 03411.

 • Hva skjer hvis jeg ikke svarer?

  Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.

 • Hvorfor spør banken om skatteforpliktelser til andre land?

  Norge, USA og OECD- landene har inngått avtale som pålegger norske banker å gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overensstemmelse med amerikansk lovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS). Formålet er å sikre riktig beskatning av konti skatteyter har utenfor sitt hjemland. Avtalen betyr også at Fana Sparebank forpliktet til å undersøke om det er indikasjoner på om våre kunder og reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land.

  Les mer om FATCA og CRS på Skatteetaten sine sider.

 • Hvorfor spør banken om politisk eksponert personer?

  Særlige regler gjelder for såkalte politisk eksponerte personer (PEP). Banken trenger derfor informasjon om du har eller har hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

  Med høytstående offentlig verv eller stilling menes for eksempel statsoverhode, medlem av regjering eller nasjonalforsamling, dommer, medlem av styre i statseide selskaper mv (listen er ikke uttømmende). Stillinger på mellomnivå eller lavere nivå omfattes ikke, heller ikke ordinære medlemskap i politiske organisasjoner eller ideelle foreninger.

 • Hvordan kan jeg se at dette ikke er et svindelforsøk?

  Når du logger inn via nettbanken eller fanasparebank.no, vil du se en hengelås i adressefeltet. Det viser at du er på en sikker side. Vi oppfordrer til at du alltid skriver inn fanasparebank.no manuelt. Dersom du er usikker på om det er Fana Sparebank som har kontaktet deg, ring kundeservice på telefon 915 03411.