Aksjesparekonto

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto gjør det mer gunstig å spare i aksjer og fond.

 • Du slipper å betale skatt på gevinst når du bytter eller selger aksjer og fond med gevinst innad i kontoen.
 • Du kan ta ut investert beløp av kontoen og la gevinsten ligge igjen uten å skatte for det.
 • Du betaler skatt først når gevinsten flyttes ut av kontoen.

Les mer

Overgangsordning ut 2018

Fana Sparebank tilbyr Aksjesparekonto gjennom Norne Securities, vår samarbeidspartner på verdipapirsiden. Frem til utgangen av 2018 vil det være en overgangsordning som tillater flytting av dine aksjer og aksjefond over til den nye aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Har du aksjer eller fond med urealiserte tap, anbefales det å realisere disse før midler overføres til aksjesparekontoen.

Aksjesparekonto forventes å bli det nye hovedalternativet for all sparing i aksjer og aksjefond. Siden noen vanlige typer fond ikke kan legges inn i en Aksjesparekonto, vil de fleste ha plasseringer både innenfor og utenfor ordningen.

Du kan lese mer om Aksjesparekonto i denne bloggen til vår finansdirektør, Kim Lingjærde.

Hva er aksjesparekonto?

 • Aksjesparekonto kan opprettes av personlige skattytere.
 • Aksjesparekontoen kan dekke tre områder; Aksjer, aksjefond og en bankkonto. Det er et krav at det ikke gis rente på penger som står på bankkontoen.
 • Du kan handle aksjer og aksjefond med midler som står på Aksjesparekontoen uten at det utløser skatt.
 • Aksjesparekonto kan benyttes til å investere i aksjefond med minst 80% aksjeandel og enkeltaksjer børsnotert i Norge og i hele EØS-området.
 • Du kan ikke ha kombinasjonsfond med mindre enn 80% aksjeandel, rentepapirer, rentefond eller unoterte aksjer.
 • Gevinst ved salg av aksjer eller aksjefondsandeler på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen. Eventuelle tap kommer tilsvarende til fradrag.
 • Gjør du for eksempel et innskudd på kr. 100.000 og opparbeider deg en gevinst på 30.000 over tid, kan du ta ut det hele det innskutte beløpet på kr. 100.000 uten at det utløser skatt.
 • Utbytte fra aksjer og fondsandeler som inngår på aksjesparekontoen, går ikke inn på kontoen, men tilordnes aksjonæren direkte og skattlegges som normalt. Skjermingsfradraget trekkes fra før skattlegging.
 • Du får samlet aksjene og aksjefondene dine på ett sted, med gode selvbetjente løsninger som gir deg full oversikt over din portefølje.