Barn og unge

Barn og unge

Sammen skaper vi en god hverdag for barn og unge.

Hver eneste dag året rundt, legges det ned utallige timer frivillig arbeid og dugnadsinnsats i lokalmiljøet. Alle disse timene bygger opp under det samme; å gi barn og unge en god oppvekst. Målet til Fana Sparebank er akkurat det samme; vi ønsker å bidra der det finnes mer enn nok av engasjement og vilje - men der økonomisk støtte trengs for å realisere et prosjekt som bedrer hverdag for barn og unge.

Fristen for å søke gavemidler er avsluttet for 2018.

Retningslinjer for å søke gavemidler

  • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller formål i regi av kommunale-, fylkeskommunale eller statlige foretak.
  • Eventuelle formål som ikke tildeles gavemidler har ikke krav på begrunnelse.
  • Utdelingen foretas en gang per år. Søknadsfrist 31. desember.
  • Kun søknader som kommer via elektronisk søknadsskjema blir vurdert (søknader sendt per e-post og post blir ikke vurdert).

Vi vurderer kun søknader som kommer via vårt elektroniske søknadsskjema.

Utdelte midler 2018

Oversikt over utdeling av midler for 2018

Utdelte midler 2017

Oversikt over utdeling av midler for 2017

Utdelte midler 2016

Oversikt over utdeling av midler for 2016

Utdelte midler 2015

Oversikt over utdeling av midler for 2015

Utdelte midler 2014

Oversikt over utdelte midler for 2014