Kvartalsrapporter

Bildetekst

4. kvartal 2018

Fana Sparebank har hatt fokus på å styrke kjernekapitaldekningen i 2018. Arbeidet har gitt god uttelling ved at bankens soliditet er styrket i vesentlig grad i 4. kvartal og for 2018 som helhet. Salget av aksjer i Frende Forsikring medførte en økning i ren kjernekapital på 1,3 prosentpoeng.

Fana Sparebank har 16,7 prosent i ren kjernekapital ved utgangen av kvartalet. Konsernet er således godt kapitalisert, med rom for videre utvikling og vekst.

Last ned kvartalsrapport 4. kvartal 2018 (PDF)