Kvartalsrapporter

Bildetekst

2. kvartal 2018

Fana Sparebank har økt utlånene til personmarkedet og lån til boligformål med solide 3,4 prosent i 2. kvartal og 10,8 prosent de siste 12 måneder. Samlet utlånsvekst det siste året utgjør 1,8 milliarder kroner, eller 9,1 prosent. Forvaltningskapitalen passerte for første gang 25 milliarder kroner ved halvårsskiftet.

Netto provisjonsinntekter utgjør 28,2 millioner kroner i 2. kvartal. Det er en forbedring på 4,3 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Banken opplever fremgang innen alle produktområder, herunder fra eiendomshandel der det nye lavpriskonseptet Himla har opparbeidet en markedsandel på nær 4 prosent i Bergensmarkedet.

Last ned kvartalsrapport 2. kvartal 2018 (PDF)