Investorinformasjon

Investorinformasjon

Året 2018 i sammendrag

Konsernets virksomhet og resultater i 2018 viser positiv utvikling og tilfredsstillende resultater. Grunnlaget for bankens totalresultat på 196 millioner kroner er skapt gjennom en solid plattform av eksisterende kunder, og også et stort tilfang av nye kunder gjennom hele 2018. Den underliggende kjernevirksomheten viser solid utvikling, med vekst i forvaltningskapitalen og økning i både netto renteinntekter og andre inntekter. Konsernets forvaltningskapital passerte milepælen 25 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av utlånsvekst på 6,5 prosent.

Ansvarlig kapital

Ansvarlig lån

ISIN NO0010818586 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for utsteder.

ISIN NO0010787427 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for utsteder.

ISIN NO0010684269 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2013/2023 med innløsningsrett for utsteder.

Fondsobligasjoner

ISIN N00010712946 FRN Fana Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder

Obligasjonslån

ISIN: NO 001 0810641 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2017/2022 (FSB37 PRO)

ISIN: NO 001 0808744 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2017/2021 (FSB36 PRO)

ISIN: NO 001 0807241 Fana Sparebank 2,20 % åpent obligasjonslån 2017/2023 (FSB35 PRO)

ISIN: NO 001 0790686 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2017/2021 (FSB34 PRO)

ISIN: NO 001 0788474 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2017/2021 (FSB33 PRO)

ISIN: NO 001 0778855 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2016/2019 (FSB31 PRO)

ISIN: NO 001 0762784 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2016/2020 (FSB29 PRO)

ISIN: NO 001 0709348 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2014/2019 (FSB26 PRO)