Investorinformasjon

Investorinformasjon

Året 2017 i sammendrag

Fana Sparebank-konsernets virksomhet og resultater i 2017 viser positiv utvikling og meget tilfredsstillende resultater. Bankens totalresultat på 220,8 millioner kroner er det høyeste som er registrert i bankens historie. Utviklingen er positiv og i tråd med de langsiktige vekstambisjonene som styret og administrasjonen legger til grunn. Resultatet i 2017 representerer en egenkapitalavkastning på 9,9 prosent.

Ansvarlig kapital

Ansvarlig lån

ISIN NO0010818586 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for utsteder.

ISIN NO0010787427 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for utsteder.

ISIN NO0010684269 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2013/2023 med innløsningsrett for utsteder.

Fondsobligasjoner

ISIN N00010712946 FRN Fana Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder

Obligasjonslån

ISIN: NO 001 0810641 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2017/2022 (FSB37 PRO)

ISIN: NO 001 0808744 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2017/2021 (FSB36 PRO)

ISIN: NO 001 0807241 Fana Sparebank 2,20 % åpent obligasjonslån 2017/2021 (FSB35 PRO)

ISIN: NO 001 0790686 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2017/2021 (FSB34 PRO)

ISIN: NO 001 0788474 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2017/2021 (FSB33 PRO)

ISIN: NO 001 0778855 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2016/2019 (FSB31 PRO)

ISIN: NO 001 0778467 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2016/2018 (FSB30 PRO)

ISIN: NO 001 0762784 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2016/2020 (FSB29 PRO)

ISIN: NO 001 0733850 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2018 (FSB28 PRO)

ISIN: NO 001 0709348 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2014/2019 (FSB26 PRO)

ISIN: NO 001 0671613  Fana Sparebank 3,62% åpent obligasjonslån 2013/2018 (FSB20 PRO)