Overgang til ny fondsløsning

Overgang til ny fondsløsning

Begrenset tilgang og oversikt i en kortere periode.

Fana Sparebank er i ferd med å etablere en ny, forbedret fondsløsning. Vi er nå midt i en hektisk konverteringsperiode. For deg som fondskunde vil det i løpet av de nærmeste dagene skje endringer, herunder flytting av fond fra VPS (Verdipapirsentralen) til den nye fondsløsningen hos Norne Securities. Det vil bl.a. komme meldinger om at beholdninger er blitt slettet. Det er en standardmelding fra VPS som oppstår når fondene flyttes. Vi håper på din forståelse for at tilgang og oversiktligheten over fond kan bli begrenset under konverteringsperioden. Vi utføre tester gjennom helgen 4. og 5. november, og forventer at alle detaljene i den nye løsningen skal være på plass innen utgangen av onsdag i kommende uke. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på at fond fra Skagen og Eika ikke kommer over i den nye fondsløsningen før i begynnelsen av desember.

Ta kontakt med oss via chat, e-post til [email protected] eller telefon 915 03411 hvis det er spesielle spørsmål du trenger svar på.

Konverteringen til ny fondsløsning er grunnlaget for å kunne åpne Aksjesparekonto i løpet av november.