Kandidatforslag til kundevalget 2018

Kandidatforslag til kundevalget 2018

Nå kan du som kunde foreslå kandidater til Generalforsamlingen.

Som stemmeberettiget kunde i Fana Sparebank har du mulighet til å foreslå og stemme frem kandidater til bankens øverste organ, Generalforsamlingen (tidligere Forstanderskapet). Ved forslag av kandidater må kandidatens navn, fødselsår og – dato, yrke og fullstendig adresse fremgå.  

Stemmeberettigede er kunder som har, og i de siste 6 måneder har hatt, et innskudd i banken på minst kr. 2.500.-. Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. 

Fristen for å foreslå kandidater er mandag 22. januar 2018. Valget foregår 19. – 25. februar 2018.

Nominer din kandidat