Justering av bankboksleie

Justering av bankboksleie

Årets bankboksleie har forfall i februar.

Årsprisen er justert med inntil 18 %, avhengig av størrelsen på bankboksen. Forrige gang bankboksleien ble regulert var i 2009.

For alle kontrakter med direkte trekk fra konto i Fana Sparebank, vil årsleien fremkomme i forfallsregisteret ca. én måned før belastning av konto den 16.02.2018.

Årsleie for kontrakter uten belastningskonto i Fana Sparebank sendes ut som faktura. Fakturabegyr på kr. 70,- tilkommer.