Aksjesparekonto

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en nyskapning innen sparing i aksjer og aksjefond.

Den vil gjøre det enklere og mer gunstig for deg som kunde å spare i aksjer og aksjefond. Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinster underveis, så lenge pengene beholdes innenfor kontoen. Finansdepartementet jobber med detaljene i hvordan den tekniske løsningen for aksjesparekonto skal være, men så snart det er på plass, har vi som mål å tilby en konkurransedyktig aksjesparekonto.

Det er viktig å merke seg at det er lagt opp til en overgangsordning i 2017, hvor du kan flytte dine aksjer og aksjefond over til den nye aksjesparekontoen, uten at det utløser skatt. Har du urealisert gevinst, bør du derfor flytte de inn på aksjesparekonto i 2017. Den gunstige skattefordelen får du kun i 2017, venter du til 2018 vil overføringen medføre en skattepliktig realisasjon.

Hva er aksjesparekonto?

 • Personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto
 • Aksjesparekonto kan benyttes til å investere i aksjefond med minst 80% aksjeandel og enkeltaksjer børsnotert i Norge og hele EØS
 • Du kan ikke ha kombinasjonsfond med mindre enn 80% aksjeandel, rentepapirer, rentefond eller unoterte aksjer
 • Gevinst ved salg av aksjer eller aksjefondsandeler på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen.
 • Gjør du for eksempel et innskudd på kr. 100.000 og får en gevinst på 30.000, kan du ta ut det innskutte beløpet på kr. 100.000 uten at det utløser skatt. Gevinsten på kr. 30.000 kan du la ligge igjen på kontoen og reinvestere i andre aksjer og aksjefond.
 • Utbytte fra aksjer og fondsandeler som inngår på aksjesparekontoen, går ikke inn på kontoen, men tilordnes aksjonæren direkte og skattlegges som normalt. Skjermingsfradraget trekkes fra før skattlegging.
 • Blir det stående kontanter på kontoen etter salg av aksjer, gis det ingen rente på disse. Poenget med produktet er å oppmuntre til videre investeringer i aksjer og aksjefond.

Vi vil tilby aksjesparekonto til alle våre kunder:

 • I løpet av 2017 vil det komme tilbud om aksjesparekonto i Fana Sparebank.  
 • Ordningen ble vedtatt av Stortinget i desember 2016, og i løpet av året vil vi presentere løsninger for våre kunder.
 • Ifølge Regjeringen vil det i 2017 være en overgangsordning, slik at alle som allerede har aksjer eller aksjefond kan flytte investeringene sine inn på kontoen uten at det utløser skatt
 • Du bør derfor flytte inn eksisterende aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto hvis du har urealisert gevinst
 • Fana Sparebank vil anta at en ferdig løsning kan være på plass etter sommeren 2017.
 • Nærmere informasjon kommer så snart vi vet noe mer, inntil videre kan du melde din interesse, så kontakter vi deg når aksjesparekonto er lansert.