Yrke- og fritidsskade

Yrke- og fritidsskade

Arbeidsulykke og yrkessykdom påført i arbeid.

Yrkesskadeforsikringen tilsvarer den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Fritidsulykkesforsikringen er en frivillig forsikring som kan tegnes i tillegg til yrkesskade. Vi tilbyr også gode løsninger for selvstendig næringsdrivende gjennom vår frivillige yrkesskade.

Arbeidsulykke og yrkessykdom påført i arbeid. Yrkesskadeforsikringen tilsvarer den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Fritidsulykkesforsikringen er en frivillig forsikring som kan tegnes i tillegg til yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen kan utvides med følgende tilleggsdekninger:

  • Yrkesinvaliditet under 15 prosent: Denne dekker medisinsk invaliditet f.o.m 1 prosent t.o.m 14 prosent.
  • Yrkesinvaliditet utvidet sum: Øker maksimal erstatning fra 4,5G til 15G eller 22G
  • Yrkesdødsfall utvidet sum: Øker maksimal erstatning fra 15G til 22G
  • Offshore ulykke utvidet sum: Øker maksimal erstatning til 40G ved ulykke på offshoreoppdrag.

Yrkesskadeforsikringen kan utvides til å omfatte fritidsulykker. Vi har følgende valgmuligheter:

  • Ulykke v/reise til/fra arbeid: Denne dekker medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet eller død, men bare på vei til/fra arbeid.
  • Fritidsulykke invaliditet. Denne dekker medisinsk invaliditet i resten av fritiden med inntil 4,5G, 15G eller 22G
  • Fritidsulykke uførhet: Denne dekker arbeidsuførhet i resten av fritiden med inntil 5,5G, 11G eller 22G
  • Fritidsulykke død: Denne dekker dødsfall i resten av fritiden, med inntil 15 G eller 22G. 

Dette er en kortfattet oversikt over forsikringen. Oversikten gir derfor ikke et fullstendig bilde. For fullstendig beskrivelse av begrensinger og unntak i forsikringen, henviser vi til vilkårene.

Her kan du sjekke grunnbeløpet i folkertygden (1G).

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring.
Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. (+47) 55 15 36 00.

Logo

Spørsmål om bedriftsforsikring?

Jeg vil bli kontaktet via:

Takk for din henvendelse! Vi tar kontakt i løpet av kort tid. 

Det oppstod en feil ved sending av skjema!

Prøv igjen eller ta kontakt med oss via chat eller epost: [email protected]